Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Kdo jsme

Jsme NeNa. Spojuje nás jednoznačné NE násilí na ženách. Nejčastější formou násilí na ženách je v České republice domácí násilí. Násilí na ženách vnímáme jako jednu z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv.

Proč zmiňujeme právě ženy? Ženy mají zkušenost s domácím násilím nepoměrně častěji než muži. Zároveň jsme si vědomi, že domácí násilí se může týkat koholi, bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání, sociální status či další kategorie.

Obětem násilí na ženách a domácího násilí poskytujeme komplexní služby včetně odborného sociálního poradenství, právních služeb a terapeutické péče.

Sdružujeme organizace poskytující specializované služby pro ženy (a jejich děti) ohrožené násilím ve vztazích.

Naše zakládající organizace působí v České republice již od r. 1995. S hrdostí můžeme říci, že společně máme 80 let zkušeností s podporou žen a dětí, které zažívají násilí. Hodně toho tedy o násilí na ženách víme a naše expertní zkušenosti umíme sdílet.

CHCI VĚDĚT VÍC

Na čem aktuálně pracujeme

Nové video o překážkách při odchodu z násilného vztahu

16.11.2021
“Kam bys šla?”, “Vždyť nemáš peníze!”, “Chceš vzít dětem tátu?”, “Tak mu ujela ruka, a… | více...

NeNa společně s UK a IKEA proti násilí v blízkých vztazích

18.10.2021
Členské organizace Koalice NeNa se dlouhodobě zasazují o zlepšení situace v oblasti… | více...

Standardy kvality specializovaných služeb schváleny

29.06.2021
Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila standardy kvality specializovaných sociálních… | více...

VÍCE AKTUALIT

O co nám jde

Zasazujeme se o to, aby žádná z forem násilí na ženách, včetně domácího násilí, nebyla tolerována či bagatelizována a aby všechny ženy, které mají zkušenost s násilím ve vztazích, měly přístup k odborné a komplexní pomoci.

Svou činnost proto zaměřujeme na tyto oblasti:

Budování sítě specializovaných center

Chceme vytvořit silnou síť profesionálních organizací poskytujících přímou podporu ženám, zažívajícím násilí ve vztazích, a tím přispět ke zlepšení dostupnosti a kvality poskytovaných služeb. Novým členským organizacím nabízíme partnerství, naše zkušenosti, know how, vzdělávání, aktuální novinky ze zahraničí a prostor pro sdílení a dialog. Díky členství v mezinárodních organizacích dlouhodobě přinášíme do České republiky zahraniční zkušenosti.

Prosazování přístupu zaměřeného na potřeby a silné stránky žen, které zažívají násilí

Společně se snažíme o to, aby každá žena, zažívající násilí, měla přístup k takové pomoci, kterou v daný okamžik potřebuje. Vycházíme z jedinečné zkušenosti každé ženy a při hledání řešení respektujeme její konkrétní situaci a přání. Nesoudíme, ale nabízíme bezpečný prostor pro sdílení a stojíme na straně obětí.

Kromě poskytování odborného poradenství a bezpečného bydlení stavíme na tom, že klíčové je bezpečí žen a jejich dětí. Proto důsledně vyhodnocujeme rizikové faktory násilí ve vztazích a ve spolupráci s klientkami sestavujeme realistický bezpečnostní plán.

Pojmenování násilí

Díky tomu, že pozorně nasloucháme konkrétním příběhům, umíme vyhodnotit rizikové faktory násilí ve vztazích a navrhnout odpovídající bezpečnostní plán, dokážeme rozpoznat projevy násilí ve vztazích a odlišit je od jiných vztahových problémů. Považujeme za důležité, aby vždy jasně zaznělo, že násilí je odpovědný ten, kdo se ho dopouští.

Pomoc dětem ohroženým násilím v rodině

Násilí má negativní dopad nejen na oběti, ale také na jeho svědky. Proto pomáháme také dětem, které jsou svědky násilí v rodině. Vycházíme z principu, že děti mohou být v bezpečí, pouze pokud je v bezpečí oběť, zpravidla jejich matka.

Násilí na ženách ve vztazích v celé jeho šíři

Pracujeme s násilím na ženách v celém jeho spektru: od jeho prvotních projevů, přes všechny formy násilí vyskytující se ve vztahu až po ty projevy násilí, které přetrvávají po odchodu ženy z násilného vztahu, protože ze zkušenosti žen víme, že odchodem násilí nekončí.

CHCI VĚDĚT VÍC

Jak se s námi spojit

Chcete se spojit s koalicí NeNa? Napište nám: koalicenena@gmail.com.

Sledujte nás také na Facebooku.

Pro novináře a novinářky máme k dispozici Press Kit.

 

Hledáte konkrétní druh pomoci?

Kontaktujte některou z našich specializovaných organizací:

Acorus - centrum pro oběti domácího násilí, z.ú.

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

ROSA – centrum pro ženy, z.s.