Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Členské organizace

Acorus - centrum pro oběti domácího násilí, z.ú.

Acorus poskytuje pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím od roku 1997, a to prostřednictvím těchto služeb:

 • odborné sociální poradenství (osobně, telefonní linka, chat)
 • právní poradenství
 • azylový dům
 • krizová pomoc
 • krizová pomoc dětem
 • individuální a skupinová terapeutická činnost 

Konzultace v Praze po objednání:

 • telefon: 283 892 772 (klientská linka, nonstop)
 • email: info@acorus.cz 

Acorus pořádá preventivní workshopy pro studenty a studentky a realizuje projekty a benefiční akce s cílem zvýšit informovanost o domácím násilí. Více na:

 

proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

proFem poskytuje pomoc a podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím od roku 1994, a to prostřednictvím těchto služeb:

 • odborné sociální poradenství (osobně, telefonní linka, chat)
 • intervenční centrum
 • právní poradenství včetně zastupování
 • individuální a skupinová terapeutická činnost
 • infolinka pro oběti sexuálního násilí

Konzultace v Praze, Berouně, Benešově a Příbrami po objednání:

proFem realizuje výzkumy v oblasti domácího a sexuálního násilí, vydává odborné publikace, realizuje preventivní a osvětové aktivity a zasazuje se o systémové a legislativní změny. Aktuálně připravuje první komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí Port. Více na:

 

ROSA – centrum pro ženy, z.s.

ROSA poskytuje pomoc a podporu ženám ohroženým domácím násilím od roku 1993, a to prostřednictvím těchto služeb:

 • odborné sociální poradenství (osobně, telefonní linka, chat)
 • utajené azylové ubytování
 • sociálně terapeutické poradenství
 • sociálně právní poradenství

Konzultace v Praze po objednání:

ROSA realizuje výzkumy v oblasti domácího násilí, vydává odborné publikace, realizuje preventivní a osvětové aktivity a zasazuje se o systémové a legislativní změny. Více na: