Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Press Kit

Kolektiv NeNa

05.11.2020

Press Kit

Krátce o nás

Koalice NeNa sdružuje specializovaná centra pro ženy zažívající násilí. Koalice navazuje na dlouhodobou činnost a spolupráci zakládajících organizací: Acorus - centrum pro oběti domácího násilí - z.ú., proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. a ROSA - centrum pro ženy, z.s.

Více o Koalici najdete zde.

 

Logo

Loga ke stažení.

 

Kontakty

NeNa - Koalice specializovaných center pro ženy zažívající násilí

   

  Ocenění

  ROSA získala ocenění České televize v Ceně fóru dárců 2018 za spot Děti svědci domácího násilí.

  Acorus získal ocenění Neziskovka roku 2017.

  proFem získal právnické ocenění Pro Bono & CSR 2016 za výjimečný právnický projekt AdvoCats for Women.

   

  Informace, statistiky a tiskové zprávy

  Hledáte informace o domácím násilí, sexuálním násilí nebo souvisejících tématech? Členské organizace Koalice NeNa o této problematice dlouhodobě informují, vydávají odborné publikace, tiskové zprávy či informační videa.

   

  Covid a násilí na ženách

   

  Domácí násilí 

   

  Domácí násilí a migrace

   

  Domácí násilí a zdravotní péče

   

  Domácí násilí a finance

   

  Vraždy v kontextu domácího násilí

   

  Partnerské násilí dospívajících a mladých

   

  Sexuální násilí

   

  Oběti trestných činů

   

  Legislativa

   

  Istanbulská úmluva