Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Výzkum: Pandemie a domácí násilí

Kolektiv NeNa

06.11.2020

Výzkum: Pandemie a domácí násilí

Monitorujeme dopady nouzového stavu a preventivních opatření na oblast domácího násilí a násilí na ženách.

Podíleli jsme se na první fázi výzkumu realizovaného Blankou Nyklovou (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.) a Danou Moree (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy).

Výsledky první části kvalitativního výzkumu jsme sdíleli na společné tiskové konferenci, realizované 30.6.2020 členskými organizacemi NeNa a výzkumnicemi. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Hlavní poznatky z druhé části výzkumu najdete v tiskové zprávě Sociologického ústavu, vydané 22.10.2020.