Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Vítáme změnu zákona o obětech trestných činů

Kolektiv Koalice NeNa

04.06.2021

Vítáme změnu zákona o obětech trestných činů

Dle informací Úřadu vlády byla tento týden prezidentem ČR podepsána novela zákona o obětech trestných činů. Ta přinese rozšíření definice zvlášť zranitelné oběti a tedy významně pomůže obětem domácího a sexuálního násilí.

Členské organizace Koalice NeNa upozorňovaly na nedostatky tohoto zákona již dlouhodobě. Již dřivější znění zákona definovalo status zvlášť zranitelné oběti, na základě kterého oběť získávají speciální práva a nárok na bezplatného zmocněnce (ten oběť v trestním řízení zastupuje a uplatňuje její práva). Z praxe členských organizací Koalice NeNa však vyplývá, že na tento status mnohé oběti nejzávažnějších trestných činů, jako je týrání nebo znásilnění, ve skutečnosti nedosáhly. I pokud byl těmto obětem status přiznán, nezřídka je čekaly další komplikace, a to například setkávání s pachatelem v budově soudu nebo v jejím okolí.

To by měla řešit právě novela zákona, kterou se ve spolupráci s firmou IKEA podařilo prosadit. A to například rozšířením definice zvlášť zranitelné oběti, mezi které budou nově automaticky spadat také oběti znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Tedy o oběti trestných činů souvisejících s domácím a sexuálním násilím.

Oběti trestných činů si zaslouží pomoc v průběhu náročného trestního řízení a pomoc s naplněním jejich práva na spravedlivý proces. To vše pak snižuje negativní vliv trestního řízení na jejich psychiku a prožívání. Velmi proto novelu tohoto zákona vítáme.