Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Standardy kvality specializovaných služeb schváleny

Eva Michálková

29.06.2021

Standardy kvality specializovaných služeb schváleny

Rada vlády pro rovnost žen a mužů schválila standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.

V pondělí 28. června zasedala Rada vlády pro rovnost žen a mužů, která standardy schválila a doporučila Vládě, aby standardy využívala při financování služeb pro oběti násilí z prostředků EU fondů a dalších dotačních titulů.

Co přijetí standardů znamená?

  • sjednocení standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí
  • určení minimálních podmínek kvality pro pobytové služby a poradny, které se specializují na oběti domácího a genderově podmíněného násilí nebo do budoucna uvažují o poskytování odborné pomoci těmto obětem,
  • sladění kvality sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí v ČR s mezinárodními standardy.

Na přípravě a prosazení standardů pracovaly zástupkyně členských organizací Koalice NeNa dlouhodobě, a to v rámci pracovní skupiny při Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.