Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Spolu se Středočeským krajem a IKEA zlepšujeme služby pro oběti domácího násilí

Kolektiv Koalice NeNa

22.11.2022

Spolu se Středočeským krajem a IKEA zlepšujeme služby pro oběti domácího násilí

Oběti domácího násilí a násilí na ženách si zaslouží odbornou, kvalitní a efektivní pomoc bez ohledu na to, na kterou organizaci (pracující s tématem násilí) se obrátí. Na tom se shodujeme se Středočeským krajem a firmou IKEA, jak potvrzuje aktuální podepsání Memoranda o dlouhodobé spolupráci k přijetí Standardů kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.

Dne 21.11.2022 podepsala Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková spolu s ředitelem krajského úřadu Janem Louškou zmíněné Memorandum, kterým se Středočeský kraj zavázal k vytvoření plánu postupné implementace standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí na území kraje.

Velmi si vážíme podpory tématu řešení domácího násilí a násilí na ženách, kterou Hejtmanka Petra Pecková tímto krokem vyjadřuje. Memorandum je však také prvním z praktických kroků, jak systém pomoci obětem domácího násilí a násilí na ženách zlepšit a zefektivnit.

Co konkrétně podepsání Memoranda znamená?

  • Středočeský kraj se podepsáním zavazuje dlouhodobě spolupracovat na zlepšení situace v oblasti pomoci obětem domácího násilí a násilí na ženách.
  • Podepsáním se Středočeský kraj také zavazuje usilovat o systematické zvyšování povědomí o této problematice a snižování jeho přijatelnosti ve společnosti.
  • Jedním z kroků pak je vytvoření plánu postupné implementace Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí na území kraje.
  • Na podepsání Memoranda má velkou zásluhu společnost IKEA, která je též jedním z jeho signatářů. S IKEA dlouhodobě spolupracujeme v boji proti domácímu a partnerskému násilí, zejména v rámci projektu Za bezpečný domov

Co jsou to Standardy kvality specializovaných služeb a jak obětem násilí pomohou?

  • Standardy určují minimální podmínky pro poskytování sociálních služeb, které se zaměřují na cílovou skupinu obětí domácího násilí a násilí na ženách.
  • Cílem našich snah a motivací pro vytvoření Standardů je to, aby všechny oběti násilí získaly kvalitní, citlivou a efektivní pomoc odpovídající jejich potřebám a jejich konkrétní situaci. A to bez ohledu na to, kterou organizaci (pracující s tímto tématem) kontaktují.
  • Naším cílem je také to, aby kvalita poskytovaných služeb obětem v Česku odpovídala i mezinárodním standardům. Proto se osvědčenými mezinárodními postupy a doporučeními Standardy inspirují. 
  • Na přípravě a formulaci Standardů pracovaly zástupkyně členských organizací Koalice NeNa dlouhodobě, a to v rámci pracovní skupiny při Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.
  • Standardy byly schváleny Radou vlády pro rovnost žen a mužů, dne 28.6.2021. Rada též doporučila Vládě, aby standardy využívala při financování služeb pro oběti násilí z prostředků EU fondů a dalších dotačních titulů.

 

gallery

Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj