Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Přidáváme se k 16 akčním dnům

Kolektiv NeNa

25.11.2020

Přidáváme se k 16 akčním dnům

25. listopad, Mezinárodní den za ukončení násilí na ženách, odstartoval již tradičně 16 dní aktivizmu proti násilí páchaného na ženách. Akční dny končí 10. prosince, který je Dnem lidských práv. Také organizace sdružené v Koalici NeNa chtějí tuto příležitost využít k posílení informovanosti o tomuto rozšířeném fenoménu a přispět tak k zastavení násilí na ženách.

 

Organizace ACORUS - centrum pro osoby ohrožené domácím násilím...

...v rámci 16 dní aktivismu spustí na sociálních sítích organizace kampaň, kde bude přinášet zejména informativní obsah s cílem šířit osvětu o problematice domácího násilí. Jedná se o následující témata: 

  • Představí Mezinárodní den za ukončení násilí na ženách a otevřenou podporu 16 dnům aktivismu proti genderově podmíněnému násilí.

  • Přiblíží jev domácího násilí a jeho specifika z pohledu pomáhající organizace.

  • Pokusí se vyvrátit některé mýty spjaté s domácím násilím.

  • Představí statistiky týkající se domácího násilí v ČR.

  • Poukáže na možnosti podpory a pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím.

Na Mezinárodní konferenci věnované tématu Násilí na ženách a pandemie covid-19, pořádanou Úřadem vlády 25. 11. 2020 organizace zveřejnění video na podporu obětí domácího násilí v době koronakrize Nebezpečný domov – osobnosti pro ACORUS.

 

Organizace proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí...

...zahájí 16 akčních dní interním kulatým stolem: Možnosti a limity jednotlivých psychoterapeutických přístupů pro práci s oběťmi sexuálního násilí. Hlavní výstupy z Kulatého stolu bude organizace sdílet po akci v podobě odborného článku.

Ředitelka proFem vystoupí na již zmíněné Mezinárodní konferenci Násilí na ženách a pandemie covid-19. Konference se bude konat pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva H. Válkové a místopředsedkyně senátu M. Horské.

Ve spolupráci s pěti studenty a studentkami spustí organizace k 25.listopadu také projekt Proč jsme to nenahlásili. Jeho součástí bude osvětová kampaň, jejíž cílem je přispět k rozšíření povědomí o problematice sexuálního násilí.

 

Organizace ROSA – Centrum pro ženy...

...již 20.11.vystoupila v pořadu Sama Doma, kde divákům a divačkám přiblížila téma násilí na ženách.

Na online tiskové konferenci 24.11. Nadace Vodafone představila výsledky kvantitativního výzkumu Domácí násilí pohledem české populace.

Pro zaměstnance Vodafone organizace ROSA uspořádá webinář na téma domácí násilí Pomáháme kolegům při řešení domácího násilí.

25.11. vedoucí poradenského centra organizace také přednese svůj příspěvek na konferenci Úřadu vlády Násilí na ženách a pandemie Covid-19.

16 dní aktivizmu také připomene vydáním Newsletter ROSA.

 

Aktivity za Koalici NeNa

Jako členské organizace Koalice NeNa jsme se staly partnery společnosti IKEA v projektu Za bezpečný domov, zaměřujícím se na zlepšení situace v oblasti domácího násilí. Sledujte Facebook Koalice NeNa kde sdílíme jednotlivé prvky kampaně, jako například videospot o domácím násilí.

Zástupkyně koalice 25.11. přestaví problematiku násilí na ženách a spolupráce na kampani IKEA v pořadu Snídaně s Novou.

Na 10.12. plánujeme online setkání členských organizací Koalice NeNa s kolegyněmi ze Slovenských nevládních organizací, které působí v oblasti boje proti násilí páchaného na ženách a sdílejí podobná východiska při řešení této problematiky. Tyto organizace se sdružují v neformální sítě nazvané Bezpečná ženská sieť.