Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Praha podepsala memorandum o domácím násilí

Katarína Ryšavá

Praha podepsala memorandum o domácím násilí

Hlavní město se podpisem memoranda zavázalo k prosazování Standardů kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí, na kterých jsme pracovala Koalice NeNa.

Cílem memoranda je zvyšování povědomí o tom, že domácí a genderově podmíněné násilí není možné tolerovat. Dále se Praha dokumentem zavázala k tomu, že se bude aktivně snažit o dostupnější kvalitní, adresnou a specializovanou pomoc obětem na území hlavního města Prahy.

„Velmi si vážíme toho, že se hlavní město aktivně zajímá o problematiku domácího a genderově podmíněného násilí. Podepsání memoranda představuje krok směrem ke zlepšení přístupu obětí k odborné, kvalitní a efektivní pomoci. A to především prostřednictvím specializovaných standardů, jejichž cílem je přispět ke kultivaci relevantních sociálních služeb a po kterých my, organizace přímo pracující s oběťmi, voláme již dlouhodobě,“ uvádí Jitka Poláková, ředitelka proFem.

Memorandum pražští radní podepsali za přítomnosti členských organizací z Koalice NeNa (proFem, ROSA a Acorus) a také společnosti Ikea, která nás dlouhodobě podporuje v boji za zlepšení podmínek obětí domácího a genderově podmíněného násilí

 „Každá třetí žena zažila některou z forem domácího násilí,” uvedla při podpisu memoranda náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija. „Jsem proto moc ráda za každou aktivitu, která otevře toto téma a pomůže obětem násilí. Prevencí, mezioborovou spoluprací a osvětovou komunikací snad brzy dojdeme k nulové toleranci takových činů,“ dodala.

 Foto: MHMP