Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Otevřený dopis ministrovi spravedlnosti k návrhu směrnice Evropského parlamentu

Kolektiv Koalice NeNa

28.04.2022

Otevřený dopis ministrovi spravedlnosti k návrhu směrnice Evropského parlamentu

Společně s dalšími organizacemi Koalice NeNa jsme napsali otevřený dopis ministrovi spravedlnosti Janu Blažkovi, v němž ho žádáme o přijetí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

"Akcentujeme, že potřeba zefektivnit a sjednotit právní ochranu obětí domácího a sexuálního násilí a posílit systém odborných specializovaných služeb dlouhodobě rezonuje jak na mezinárodní, tak i na vnitrostátní úrovni. V současné době se diskutuje například potřeba legislativního ukotvení termínu domácí násilí, otázka redefinice trestného činu znásilnění a další. Na potřebu efektivnější právní ochrany osob zažívajících násilí v blízkých vztazích reagoval například kulatý stůl Jak legislativně zlepšit ochranu obětí domácího násilí, který se konal 29. 3. 2022 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou paní místopředsedkyně Jitky Seitlové, za přítomnosti zástupců Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zástupců soukromého sektoru," uvádíme v dopise, pod který se podepsaly ředitelky organizací Koalice Nena - Jitka Poláková (proFem), Marie Vavroňová (Rosa) a Jaroslava Chaloupková (Acorus).

"Komplexní návrh řešení výše zmíněných forem násilí představuje na mezinárodní úrovni například Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, kterou však ČR prozatím neratifikovala, přičemž jedním z hlavních důvodů zdrženlivého až odmítavého postoje byla terminologie odkazující na genderovou podmíněnost domácího násilí a násilí na ženách. Věříme, že návrh Směrnice (...) jistě žádné kontroverze svým obsahem nebudí, když všechny výše uvedené aktivity směřují efektivně k tomu, co Vláda ČR deklarovala ve svém programovém prohlášení, a tedy, že zajistí lepší ochranu obětí sexuálního a domácího násilí."

Celý dopis ministrovi spravedlnosti si můžete přečíst zde.