Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

NeNa společně s UK a IKEA proti násilí v blízkých vztazích

Kolektiv Koalice NeNa

18.10.2021

NeNa společně s UK a IKEA proti násilí v blízkých vztazích

Členské organizace Koalice NeNa se dlouhodobě zasazují o zlepšení situace v oblasti domácího a partnerského násilí. Velmi proto vítáme partnerskou spolupráci jak se soukromým sektorem, tak akademickou sférou, díky které můžeme zefektivnit jak naši přímou pomoc obětem násilí, tak se zaměřit například na úpravy relevantních zákonů nebo sběr dat.

O této spolupráci s firmou IKEA, Univerzitou Karlovou a výzkumnicemi ze Sociologického ústavu a Fakulty humanitních studií UK, ale i o aktuální situaci v oblasti partnerského násilí jsme hovořili ve čtvrtek 7.října na otevření Kampusu Hybernská a projektu Hyb4City. Právě prostor Kampusu a projekt Hyb4City je také spojením spolupráce akademického, veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Kromě přímé pomoci, kterou můžeme díky podpoře společnosti IKEA poskytovat i nad rámec běžných sociálních služeb, připravujeme také unikátní chatovací nástroj, který je designován na specifické potřeby obětí domácího násilí a umožní nám lepší zabezpečení distančního poradenství.

Nezbytnou součástí systémového řešení problematiky domácího násilí je prevence a vzdělávání relevantních profesí. Proto v rámci projektu pilotujeme kurz Násilí v blízkých vztazích. Ten je určen pro studenty a studentky všech oborů prezenčního a dálkového studia UK. Kurz je koncipován jako víceoborový úvod do problematiky násilí v blízkých vztazích a zahrnuje teoretické i praktické informace z oborů psychologie, sociální práce, práva a sociologie. Spolupráce s akademickým partnerem nám přináší jedinečnou možnost předávat nejnovější teoretické poznatky, ale i zkušenosti z praxe budoucím profesionálům napříč obory. Přidanou hodnotou tohoto typu výuky je posílení mezioborové spolupráce, která je v této oblasti zcela zásadní.

Jsme velmi rádi, že i pro firmu IKEA a Univerzitu Karlovu je bezpečný domov jednou z priorit a těšíme se na další spolupráci, která nás v projektu ještě čeká.

Více o události 7.října v Kampusu Hybernská můžete číst na webu Univerzity Karlovy

 
gallery
Foto: Vladimír Šigut