Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Již druhý semestr přednášíme v unikátním kurzu Násilí v blízkých vztazích na Univerzitě Karlově

Kolektiv Koalice NeNa

05.10.2022

Již druhý semestr přednášíme v unikátním kurzu Násilí v blízkých vztazích na Univerzitě Karlově

Zástupkyně a expertky z členských organizací Koalice NeNa spolu-lektorují unikátní kurz Násilí v blízkých vztazích na Univerzitě Karlově.

Unikátní je kurz jak tím, že kombinuje teoretické a praktické informace, tak tím, že je otevřen všem studentům a studentkám. Spolu s Univerzitou Karlovou totiž sdílíme názor, že pro účinnou prevenci domácího násilí a násilí na ženách je klíčové vzdělávat široké spektrum budoucích odborníků a odbornic, napříč různými obory. Právě tak pomůžeme zvýšit povědomí o domácím násilí a citlivé pomoci obětem právě u různých profesí, které s oběťmi přichází či budou přicházet do kontaktu.

Kurz Násilí v blízkých vztazích je realizován v rámci Centra pro přenos poznatků a technologií, a to již podruhé. „Jeho specifikum je, že se v rámci něj střídají přednášející jak z akademické sféry, tak z praxe. Do kurzu se navíc může přihlásit jakýkoli student napříč univerzitou,“ vysvětluje jedna z lektorek, antropoložka Dana Moree z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. 

Právě ty části kurzů vycházející z praxe pomáhajících organizací zajišťují expertky členských organizací Koalice NeNa: Branislava Marvánová Vargová a Markéta Kroftová z organizace ROSA, Jaroslava Chaloupková a Kateřina Mrzenová z organizace ACORUS a Veronika Ježková a Dana Pokorná z organizace proFem. Dále kurz zajišťují již zmíněná Dana Moree a Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu AV ČR.

Fakt, že se k nám do kurzu může přihlásit student z jakéhokoli oboru, je nesmírným benefitem pro celkovou pozdější praxi. Čím víc lidí – budoucích odborníků z nejrůznějších oblastí – bude problém podrobně znát, tím lépe pak bude spolupráce napříč sektory v terénu vypadat,“ doplňuje psychoterapeutka Branislava Marvánová Vargová, která vede Informační a poradenské centrum pro ženy oběti domácího násilí ROSA a významně se podílela na koncepci kurzu.

Příprava a realizace kurzu probíhá v rámci projektu Za bezpečný domov, na kterém spolupracujeme s firmou IKEA a Univerzitou Karlovou.