Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Den proti násilí na ženách

Kolektiv NeNa

24.11.2020

Den proti násilí na ženách

Od roku 1999 je připomínán 25.listopad jako celosvětový den proti násilí na ženách.

Valné shromáždění OSN tehdy vyzvalo vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace a jednotlivé neziskové organizace, aby v tento den pořádaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o problému. Neoficiálně byl 25. listopad ženskými organizacemi připomínán již od 80. let 20. století.

Od 25.listopadu pak probíhá 16 akčních dní proti násilí na ženách, které končí 10.prosince, kdy si připomínáme Mezinárodní den lidských práv. Násilí na ženách je celosvětově jednou z nejrozšířenějších forem porušování základních lidských práv.

Generální tajemník OSN vyhlásil víceletou kampaň UNiTE by 2030 to End Violence against Women (Spojme se do roku 2030 k ukončení násilí na ženách). Tuto kampaň spravuje UN Women a je zaměřená na prevenci a eliminaci násilí páchaného na ženách a dívkách po celém světě. Vyzývá vlády, občanskou společnost, ženské organizace, mladé lidi, soukromý sektor, média a celý systém OSN, aby spojili síly při řešení celosvětové pandemie násilí na ženách a dívkách.